Časopis Historical Methods zveřejnil článek DISSINETu o trestech v raných inkvizičních procesech

Navzdory rozšířené představě o upalování kacířů na hranici byly vzorce vynášení trestů ve středověkých inkvizičních procesech mnohem rozmanitější a uplatňovaly širokou škálu sankcí. Samotní inkvizitoři však po sobě zanechali jen velmi málo vodítek. Autoři z DISSINETu pomocí výpočetních metod ukazují, jak se rozhodovalo o trestech v jednom z prvních inkvizičních procesů s dochovanými záznamy. 

9. 11. 2023

Bez popisku

Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, který se v žebříčku Web of Science (Social Sciences Citation Index / History) umísťuje v prvním decilu, zveřejnil náš článek Modeling systems of sentencing in early inquisition trials: Crime, social connectivity, and punishment in the register of Peter Seila (1241–2) . Zpracovali jsme languedocký inkviziční registr Petra Seily pomocí počítačem podporovaného sémantického modelování textu (CASTEMO) do podoby strukturovaných dat a analyzovali jsme, jak různé formy jednání a sociálních kontaktů ovlivňovaly vynášení rozsudků nad středověkými nonkonformními křesťany. Spojením několika analytických hledisek, včetně kvalitativní komparativní analýzy a vícenásobné lineární regrese, podporujeme domněnku, že inkvizitor Peter Seila při ukládání trestů systematicky zvažoval jednotlivé přečiny a interakce obviněných s disidentskými duchovními. Rovněž se ukazuje, že spoluvina a příbuzenské vztahy mezi odsouzenými na jeho rozhodování neměly vliv.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info