Data o čarodějnických procesech z českých zemí jsou online

Autorskému týmu ve složení Eva Brhelová, Veronika Praženková, Anna Bílková, Anna a David Zbíral se podařilo připravit nejobsáhlejší digitální soubor dat o čarodějnických procesech v českých zemích od nejstaršího případu z roku 1491 až do roku 1785.

12. 12. 2022

Bez popisku

Celkem dataset obsahuje 257 případů. Zaznamenává rok, jména podezřelých, jejich pohlaví, místa bydliště (včetně zeměpisných souřadnic), obvinění, výsledky procesu, místa výslechů (včetně zeměpisných souřadnic) a také látky, které měli obvinění údajně používat. Datový soubor umožňuje badatelům provádět systematický a kvantitativní výzkum raně novověkých čarodějnických procesů, zločinů a trestů a zkoumat také zobrazování magie a páchání zla. Díky němu lze české země zahrnout do širších kvantitativních studií evropských čarodějnických procesů ve velkém časovém a geografickém měřítku. Na základě tohoto datového souboru vzniklo na Masarykově univerzitě v Brně již pět bakalářských prací.

Datový soubor nepokrývá všechny známé procesy. Na základě dostupnosti se autorky a autoři snažili pokrýt to, co bylo publikováno a je rozumně dostupné, avšak neprováděli původní archivní výzkum. Na základě publikovaných materiálů by odhadem bylo možné identifikovat až 100 dalších konkrétních čarodějnických procesů v českých zemích a archivní práce by mohla odhalit další stovky (250-800) případů.

Soubor je přístupný na Zenodo


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info