Středověká hereze a povolání: nová interaktivní mapa

DISSINET pokračuje ve svém poslání zpřístupňovat strukturovaná data o středověkém kacířství a inkvizici a vizualizovat je novou interaktivní formou. Právě jsme dokončili novou mapu zaměřenou na povolání, náboženskou příslušnost a místa pobytu všech devíti set osob podezřelých z kacířství v inkvizičním registru v Boloni v letech 1291-1310. Datová sada vychází z kritické edice tohoto významného středověkého pramene, kterou v roce 1982 vydali Lorenzo Paolini a Raniero Orioli, a z rejstříků k této edici. Data jsme shromáždili do tabulky (s občasnými doplňky a opravami), záznamy jsme nageokódovali (opatřili zeměpisnými souřadnicemi) a nyní je zpřístupňujeme k průzkumu prostřednictvím této mapové aplikace.

Mapa odhaluje prostorové rozložení bydlišť podezřelých, stejně jako jejich sociodemografické charakteristiky (pohlaví, typ zaměstnání), náboženskou příslušnost (katarské prostředí, apoštolské prostředí a ostatní heterodoxie) a roli v procesu (vypovídající ano/ne). Tyto charakteristiky lze použít k filtrování souboru zobrazených osob. Další kategorizace znázorněná pomocí barev ukazuje profesní profil nebo profil náboženské příslušnosti osob podezřelých z kacířství ze zvolené lokality. Také podezřelí s neznámým nebo nekódovaným místem pobytu jsou zobrazeni v koláčovém grafu.

10. 4. 2024

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info