Nový tým projektu DISSINET

Projekt DISSINET 1. září 2021 oficiálně vstupuje do nové fáze, financované z grantu ERC Consolidator “Networks of Dissent: Computational Modelling of Dissident and Inquisitorial Cultures in Medieval Europe” (09/2021-08/2026). Mezinárodní a mezioborový tým, který se bude výzkumu věnovat, je na světě. S kým se budete na Ústavu religionistiky FF MU a jeho Centru pro digitální výzkum náboženství (CEDRR) potkávat?

1. 9. 2021

Bez popisku

Máme pro vás skvělou zprávu: po pečlivém posouzení více než 70 přihlášek je tým nové fáze projektu DISSINET na světě. S novými členy se pouštíme do hledání nových konfigurací výzkumu středověkého náboženského nonkonformismu a inkvizice a přinášení průlomových poznatků o předmoderních skrytých sítích, a vznikání náboženství a dalších sociálních jevů z lokálních mezilidských interakcí a průzkumu nových přístupů ke sběru a analýze komplexních dat v historickém a společenskovědním výzkumu. Připojují se k nám skvělí lidé, na které mohou být jak projekt, tak i Centrum pro digitální výzkum náboženství, Ústav religionistiky a celá Masarykova univerzita právem hrdí:

José Luis Estévez, sociolog, specialista na analýzu sociálních sítí;

Tomáš Hampejs, výpočetní sociální vědec;

Jolana Navrátilová, organizační referentka;

Katia Riccardo, historička, doktorandka na religionistice;

Davor Salihović, historik;

Robert L. J. Shaw, historik, zástupce hlavního řešitele;

Kaarel Sikk, analytik geoprostorových dat;

David Zbíral, historik náboženství, hlavní řešitel.

Více informací najdete na stránce Team!

Dva členy týmu ještě hledáme, takže je stále čas se připojit.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info